Kalite Politikamız

Ürün ve süreçlerimizi sürekli iyileştirerek;
Teknolojik gelişmeler ve müşteri talepleri doğrultusunda sağlıklı ve kaliteli üretim yapmak,
Ayni, nakdi ve teknik olarak üreticileri desteklemek ve ilişkilerimizi geliştirmek,
Müşteri istek ve beklentilerine ve yasal düzenlemelere uygun olarak yeni ürünler üretmek ve mevcutları geliştirmek,
El birliği ile çalışarak çevre ile dost kalmak,
Kaliteye odaklanmış insan gücü için çalışma koşullarını, ortamını çalışanlarımızı geliştirmek.
-Ürünlerimizin tohumdan başlayarak, fabrikaya gelişine işlenip, son tüketicilerimize ulaşmasına kadar üretimin her aşamasını son derece titizlikle ele almak. 

Kalite Anlayışımız
Denimeks, ISO 9001:2008 Standardı şartlarını karşılayan bir Kalite Yönetim Sistemine sahiptir. Bu kalite sistemini BRC Gıda Güvenliği Sistemiyle birlikte yönetiyoruz.
Denimeks’te kalite, çalışanlarımızın birinci hedefidir. Kalite Yönetim sistemi, veriler ile ölçme ve değerlendirme üzerine kuruludur. Bütün çalışanlarımızın önceliği, iyileştirme faaliyetlerini, “sorun oluşmadan” önlemektir.
Kalite Yönetim Sistemimiz; Gıda Güvenliğini garanti eden İyi Hijyen Uygulamaları (GHP), İyi Üretim Uygulamaları (GMP), İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) ve Gıda Güvenliği Yönetim Süreci'nden oluşur.