Enerji Ve Çevre Politikamız

Enerji ve Çevre Politikamız

Toprak, su, hava gibi doğal kaynakları doğanın emanetleri olarak görür ve bu kaynakların geri dönüşümü için sistemler kurarız. Sürdürülebilir çevre için, çevre yönetmelikleri ile tam uyum içinde çalışırız.

Enerji ve Çevre Politikalarımız Kapsamında;

Tüm yasal yükümlülükleri eksiksiz ve zamanında yerine getiririz,
Çalışanların ve tedarikçilerin enerji kullanımı ve etkileri konusunda farkındalıklarının artmasını sağlarız,
Yenilenebilir / alternatif enerji kaynakları kullanırız,
Isı ve elektrik ihtiyacını kendi atıklarımızdan sağlayacak yatırımlar yaparız,
Sektöre örnek olacak uygulamalar yaparız,
Enerji hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli bilgi, belge ve kaynakların ulaşılabilir olmasını sağlarız.
Çevrenin küresel ısınmaya ve diğer bozucu etkilere karşı korunmasına katkı sağlarız,
Çalışanların ve tedarikçilerin çevrenin korunması konusunda farkındalıklarının artmasını sağlarız,
Sektöre örnek olacak uygulamalar yaparız,
Özellikle kaynak kullanımına yönelik hedefler belirleyerek çevre performansını sürekli iyileştiririz,
Atıkları minimuma indirmek amacıyla sistematik bir atık yönetim sistemi uygular, kirliliği kaynağında önler ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltırız,
Çevre hedeflerini başarabilmek için gerekli bilgi, belge ve kaynakların mevcut ve ulaşılabilir olmasını sağlarız,
Gelecekte üretilecek yeni ürünler, proses ve faaliyetlerle ilgili çevre etkenlerini kontrol altında tutar ve etkilerini minimuma indiririz,
Ambalaj kullanımını ve atıkları azaltır, geri dönüşümlü olmalarını sağlar ve tekrar kullanırız.